PB Baumann

 

!
PB Baumann
:.
P02159006

Torxkling T6 x 70 mm.

Series 215 verwisselbare schroevendraaierkling. Type: 215.T 6.

PB Baumann
:.
P02159007

Torxkling T7 x 70 mm.

Series 215 verwisselbare schroevendraaierkling. Type: 215.T 7.

PB Baumann
:.
P02159008

Torxkling T8 x 80 mm.

Series 215 verwisselbare schroevendraaierkling. Type: 215.T 8.

PB Baumann
:.
P02159009

Torxkling T9 x 80 mm.

Series 215 verwisselbare schroevendraaierkling.Type: 215.T 9.

PB Baumann
:.
P02159010

Torxkling T10 x 90 mm.

Series 215 verwisselbare schroevendraaierkling. Type: 215.T 10.

PB Baumann
:.
P02159015

Torxkling T15 x 100 mm.

Series 215 verwisselbare schroevendraaierkling. Type: 215.T 15.

PB Baumann
:.
P02159020

Torxkling T20 x 110 mm.

Series 215 verwisselbare schroevendraaierkling. Type: 215.T 20.

PB Baumann
:.
P02159025

Torxkling T25 x 120 mm.

Series 215 verwisselbare schroevendraaierkling. Type: 215.T 25.